Antwoord op vragen over het sociaal domein

Bijzondere bijstand voor begrafenis of crematie

Is een familielid overleden? En heeft de overledene niet voor de begrafenis of crematie gespaard? En is hij/zij daar ook niet voor verzekerd? Dan moet u, als u erfgenaam bent, samen met andere erfgenamen de begrafenis of crematie betalen.

Als u dat niet kunt betalen, heeft u misschien recht op bijzondere bijstand. Dit geldt ook als u geen uitkering heeft.

Regels van Gemeente Borne

Recht op bijzondere bijstand

U kunt recht hebben op bijzondere bijstand voor uitvaartkosten als u deze kosten moet betalen en u deze kosten niet uit uw inkomen en vermogen kunt betalen. Van belang is ook dat de kosten niet kunnen worden vergoed op een andere manier, bijvoorbeeld door een uitvaart-, ongevallen- of levensverzekering of nalatenschap van de overledene. 

Hoogte van de bijzondere bijstand

De gemeente vergoedt de volgende kosten:

 • De legeskosten van de overlijdingsakte;
 • Rouwkaarten;
 • Werkzaamheden uitvaartverzorger;
 • Een eenvoudige kist;
 • Grafrechten (voor een algemeen graf, niet voor een graf in eigendom);
 • Rouwauto met maximaal 1 volgauto;
 • Opbaren in rouwcentrum;
 • Dragers;
 • Eenvoudige grafzerk

De gemeente vergoedt de volgende kosten niet:

 • Rouwadvertentie
 • Kosten eredienst en/of kosten die ontstaan vanwege een religieuze of culturele achtergrond;
 • Koffietafel enz.

Voor de berekening van de hoogte van de bijzondere bijstand gaat de gemeente uit van richtpijzen van het NIBUD, zoals opgenomen in de Prijzengids. Bij de berekening van de hoogte van de bijzondere bijstand houdt de gemeente wel rekening met uw .

Vorm van de bijzondere bijstand

De bijzondere bijstand voor uitvaartkosten wordt in beginsel om niet verleend. Dit houdt in dat u de bijzondere bijstand niet hoeft terug te betalen.

Verplichtingen

Als u bijzondere bijstand voor uitvaartkosten ontvangt, dan bent u verplicht de bijzondere bijstand voor dit doel te gebruiken.

Laatst bijgewerkt op 28-10-2013

Lees ook