Antwoord op vragen over het sociaal domein

Geestelijke gezondheidszorg

Generalistische basis GGZ

De kosten van de generalistische basis GGZ-zorg krijgt u vergoed van de zorgverzekering. Omdat de zorgverzekering de kosten betaalt, kunt u geen bijzondere bijstand ontvangen.

Gespecialiseerde GGZ

Voor de kosten voor gespecialiseerde GGZ-zorg en opname in een GGZ-instelling hoeft u geen eigen bijdrage te betalen. U hebt dus ook geen recht op bijzondere bijstand.

Wat heeft de gemeente bepaald?

De gemeente heeft het volgende bepaald over het verlenen van bijzondere bijstand voor de kosten van GGZ-zorg en opname in een GGZ-instelling:

Regels van Gemeente Borne

Recht op bijzondere bijstand 

U kunt recht hebben op bijzondere bijstand voor de kosten van:

  • De eigen bijdrage in de kosten van psychotherapie die op grond van de AWBZ wordt opgelegd; en
  • De kosten van zitting 26 tot en met 30 (die aansluiten op de eerste 25 zittingen die wel worden vergoed door de AWBZ) vanwege stemmings- of angststoornissen die vanwege budgettaire redenen niet worden vergoed door de AWBZ. Voor de hoogte van de bijzondere bijstand hanteert de gemeente een richtbedrag van € 75 per zitting.

Bij de berekening van de hoogte van de bijzondere bijstand, houdt de gemeente rekening met uw .

Vorm van de bijzondere bijstand

Als u recht heeft op bijzondere bijstand, dan verstrekt de gemeente deze bijzondere bijstand 'om niet'.

Verplichting

Als de gemeente u bijzondere bijstand verstekt, dan legt de gemeente u de bestedingsverplichting op. Dit betekent in dit geval dat u de bijzondere bijstand moet gebruiken voor de kosten van psychotherapie.

Laatst bijgewerkt op 28-10-2013

.

Lees ook