Antwoord op vragen over het sociaal domein

Inrichting

Bent u in een inrichting opgenomen? Dan gelden er speciale regels voor uw bijstand. Welke dat in uw woonplaats zijn, kunt u bij de gemeente vragen. Meer hierover leest u op U verblijft in een inrichting.

Regels van Gemeente Borne

Inrichtingen zijn:

  • Ziekenhuizen
  • Psychiatrische inrichtingen

Geen inrichtingen zijn:

  • Blijf-van-mijn-lijfhuizen
  • Projecten voor begeleid zelfstandig wonen
  • Opvang voor dak- en thuislozen (sociale pensions)

Laatst bijgewerkt op 28-10-2013

Regels van Gemeente Borne

U heeft geen recht op bijzondere bijstand voor de vaste lasten terwijl u in een inrichting verblijft. De gemeente gaat ervan uit dat u voldoende bijstand heeft gekregen in de periode dat u in een inrichting was opgenomen, maar nog uw oude norm uitbetaald kreeg.

Laatst bijgewerkt op 28-10-2013

Regels van Gemeente Borne

Als u wordt opgenomen in een inrichting, dan verandert er niets aan uw uitkering in de maand waarin u bent opgenomen en in de maand daarop volgend. Bent u alleenstaande, dan wordt uw uitkering vanaf de daarop volgende maand omgezet in een bijstandsuitkering voor iemand die is opgenomen in een inrichting. U ontvangt dan alleen de zak-en kleedgeld norm.

Ook als u gehuwd bent en opgenomen wordt in een inrichting, dan wordt uw bijstandsuitkering omgezet. U ontvangt dan de zak- en kleedgeldnorm, uw partner ontvangt dan een bijstandsuitkering voor een alleenstaande (ouder).

Laatst bijgewerkt op 28-10-2013

 

 

 

Lees ook