Antwoord op vragen over het sociaal domein

Loonkostensubsidie

Loonkostensubsidie is een vergoeding voor loon. Heeft u een beperking? Dan krijgt uw werkgever loonkostensubsidie als hij/zij u in dienst neemt.

Uw werkgever moet u namelijk het wettelijk minimumloon betalen. Ook als u het werk niet zo snel kunt als uw collega’s die geen beperking hebben. De gemeente vergoedt dan (tijdelijk) het verschil tussen het wettelijk minimumloon en uw werkniveau met loonkostensubsidie.

Regels van de gemeente
De gemeente heeft het volgende geregeld over de loonkostensubsidie:

Regels van Gemeente Borne

Leerwerkplekken

Als u een uitkering ontvangt, kan de gemeente u een leerwerkplek aanbieden. Het doel van een leerwerplek is het opdoen van werkervaring en het leren functioneren in een arbeidsrelatie.

Een leerwerkplek duurt 3 maanden en kan nog eens met 3 maanden worden verlengd. De gemeente geeft u alleen een leerwerkplek als er geen oneerlijke concurrentieverhoudingen ontstaan door uw leerwerkplek.

Als de gemeente u een leerwerkplek aanbiedt, dan sluit de gemeente met u een schriftelijke overeenkomst waarin staat wat het doel is van de leerwerkplek, hoe u zal worden begeleid en dat uw werkgever verplicht is een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Detacheringsbanen

De gemeente kan u een detacheringsbaan aanbieden als u een uitkering ontvangt. Bij een detacheringsbaan moet u werken via detachering bij een onderneming. De detachering wordt vastgelegd in schriftelijke overeenkomsten tussen uw werkgever en de organisatie waar u gaat werken en tussen u en de organisatie waar u gaat werken.

De gemeente kan u ook detacheren bij een re-integratiebedrijf. Het doel van de re-integratie is arbeidsinschakeling. De gemeente geeft u alleen een detacheringsbaan als er geen oneerlijke concurrentieverhoudingen ontstaan door uw detacheringsbaan.

Loonkostensubsidies

De gemeente kan u een baan met loonkostensubsidie aanbieden. In dit geval verstrekt de gemeente subsidie aan uw werkgever. Er bestaan banen met loonkostensubsidie gericht op participatie en banen met loonkostensubsidie gericht op arbeidsinschakeling.

Laatst bijgewerkt op 28-10-2013

 

Lees ook