Antwoord op

Voorwaarden

Om recht te hebben op bijzondere bijstand moet u niet alleen voldoen aan de 4 specifieke beoordelingsvragen, maar ook aan onderstaande algemene voorwaarden:

1. U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld

U moet Nederlander zijn. Bent u geen Nederlander? Dan kunt u toch recht op bijstand hebben als u met een Nederlander gelijkgesteld kunt worden.

2. U woont én verblijft in Nederland

U moet in Nederland wonen én verblijven.
De enige uitzondering op deze regel is uw Vakantie. Afhankelijk van uw situatie mag u 4 of 13 weken in het buitenland verblijven zonder dat dit gevolgen heeft voor uw recht op bijzondere bijstand.

3. U bent niet uitgesloten van het recht op bijstand

Soms heeft u geen recht op bijzondere bijstand, omdat u daarvan bent uitgesloten. Bekijk of u misschien bent uitgesloten bij "Uitsluiting".

4. U heeft onvoldoende inkomen en vermogen

Als u niet voldoende inkomen en vermogen heeft om de kosten zelf te betalen, kunt u recht op bijzondere bijstand hebben. U heeft dan geen of niet voldoende draagkracht. In het algemeen geldt dat u geen draagkracht heeft als u een inkomen heeft op bijstandsniveau. De gemeente kijkt ook naar het inkomen en vermogen van uw partner.

Inkomen op bijstandsniveau? 

Inkomen op bijstandsniveau is een bijstandsuitkering, een IOAW-uitkering en een IOAZ-uitkering. Ook als u (parttime) werkt en niet veel verdient, kunt u een inkomen hebben op bijstandsniveau. 

Heeft u wel voldoende inkomen en vermogen? Dan heeft u geen recht op bijzondere bijstand. Er wordt dan gezegd dat u wel 'draagkracht' heeft. De gemeente stelt uw draagkracht vast en kijkt daarbij naar uw inkomen en vermogen én dat van uw gezinsleden.  Zie hieronder de gemeentelijke regels over de berekening van uw draagkracht.

Welk inkomen en vermogen telt mee?

De gemeente bepaalt welk inkomen en vermogen meetelt bij de vaststelling van uw draagkracht:

Regels van Gemeente Borne

De gemeente stelt uw inkomen waarover zij de draagkracht berekent vast aan de hand van uw inkomen in het jaar voordat u bijstand aanvraagt. De gemeente bepaalt de hoogte van uw inkomen daarbij op dezelfde manier als bij de algemene bijstand.

Inkomen van uw minderjarige kind 

Als uw minderjarige kind, voor wie u kinderbijslag kunt ontvangen, zelf inkomen uit arbeid heeft en u vraagt bijzondere bijstand aan voor het kind, dan wordt het inkomen van uw kind wel meegeteld. Vraagt u geen bijzondere bijstand aan voor het kind, maar voor iemand anders, dan wordt het inkomen van uw minderjarige kind niet meegerekend.

Vermogen 

Voor de vaststelling van uw draagkracht bepaalt de gemeente uw vermogen op dezelfde manier als bij de algemene bijstand.

Laatst bijgewerkt op 28-10-2013

Welk deel moet u gebruiken om kosten mee te betalen?

In principe geldt dat als u een bijstandsuitkering hebt of een vergelijkbaar inkomen, u geen draagkracht in uw inkomen hebt. Het is wel mogelijk dat u een deel van uw vermogen moet gebruiken om de kosten mee te betalen. De gemeente heeft hierover het volgende bepaald:

Regels van Gemeente Borne

Inkomen 

De gemeente gaat ervan uit dat u geen draagkracht heeft als u een netto inkomen heeft dat niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm inclusief vakantietoeslag.

Heeft u een hoger inkomen dan 120% van de bijstandsnorm. Dan rekent de gemeente 35% van dit inkomen tot uw draagkracht.

Vermogen

De gemeente hanteert bij het berekenen van de draagkracht de vermogensgrens zoals die geldt als u een bijstandsuitkering krijgt. De gemeente neemt 100% van uw vermogen boven de toegestane grens in aanmerking als draagkracht.

Laatst bijgewerkt op 28-10-2013

Draagkrachtperiode

Voor de vaststelling van uw draagkracht wordt gekeken naar uw inkomen en vermogen in een bepaalde periode, dus niet alleen op het moment van uw aanvraag. De gemeente bepaalt zelf hoe lang deze periode is:

Regels van Gemeente Borne

De draagkrachtperiode wordt vastgesteld op 12 maanden. De draagkrachtperiode begint op de eerste dag van de maand waarin u bijzondere bijstand heeft aangevraagd.

Laatst bijgewerkt op 28-10-2013

Uw draagkracht wijzigt

Als uw inkomen of vermogen in de draagkrachtperiode daalt of stijgt, kan de gemeente bepalen dat uw draagkracht wijzigt:

Regels van Gemeente Borne

De gemeente wijzigt een eenmaal vastgestelde draagkracht niet meer binnen de draagkrachtperiode.

Laatst bijgewerkt op 28-10-2013

Lees ook